2023 оны 06-р сарын 06, Мягмар гариг
Хэвлэх

Эрхэм зорилго

Манай байгууллагын зорилго: Хэрэглэгчдийг дулаан, хэрэглээний халуун, хүйтэн усаар тогтмол найдвартай хангах

Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны зорилтууд:

  • Эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх;
  • Гэмт хэрэг, зөрчилгүй хамт олон болох;
  • Өр авлагыг бууруулах;
  • Бүтээлч хүртээмжтэй хамт олныг бүрдүүлэх;