2023 оны 10-р сарын 05, Пүрэв гариг

Нийт хэрэглэгчдийн анхааралд!

ХэвлэхgetContentDate()); ?>, Нийт үзсэн : 162

Нийт хэрэглэгчдийн анхааралд!

Ус, дулааны төлбөрийн үлдэгдэлтэй айл өрхүүд 2019 оны 12-р сарын 25-ны дотор төлбөрөө төлж дуусгана уу.
Ус, дулааны төлбөрийг хугацаандаа төлөөгүй үлдэгдэлтэй айл өрхүүдийн хэрэглээний халуун ус, цэвэр усыг 12-р сарын 26-ны өдрөөс хязгаарлаж таслалт хийхийг мэдэгдэж байна.

НААҮ-ний "УСДУ" ОНӨААТҮГ