2023 оны 06-р сарын 06, Мягмар гариг

“Цахим гэмт хэргийн тухай ойлголт”

ХэвлэхgetContentDate()); ?>, Нийт үзсэн : 87

“Цахим гэмт хэргийн тухай ойлголт”

“УСДУ” ОНӨААТҮГ-ын 29 ажилтан, алба хаагчдад “Цахим гэмт хэргийн тухай ойлголт”, "Фэйсбүүк орчноос өөрийгөө хэрхэн хамгаалах вэ” сэдвүүдээр 2022 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр сургалт зохион байгуулж, энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар зөвлөгөө өгч ажиллаа.