Эрхэм зорилго

Манай байгууллагын зорилго: Хэрэглэгчдийг дулаан, хэрэглээний халуун, хүйтэн усаар тогтмол найдвартай хангах

Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагааны зорилтууд: