"Эрчим хүчээ хэрэглэе, хэмнэе" нээлттэй хаалганы өдөрлөг

2019 оны 10-р сарын 26
"Эрчим хүчээ хэрэглэе, хэмнэе" нээлттэй хаалганы өдөрлөг

2019 оны 10 дугаар сарын 25, 26-ны өдрүүдэд нээлттэй хаалганы өдөрлөг боллоо.