НААҮ-ний УСДУ ОНӨААТҮГ нь шинэ коронавирусийн халдварын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд үе шаттайгаар ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийж байна.

2020 оны 03-р сарын 23
НААҮ-ний УСДУ ОНӨААТҮГ нь шинэ коронавирусийн халдварын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд үе шаттайгаар ариутгал, халдваргүйжүүлэлт  хийж байна.

Шинэ коронавирусийн халдварын болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд офисс, зуухны машинч нарын амралтын өрөө, диспетчерийн өрөө, тэрэгтийн цэвэр усны эх үүсвэр, өргөх станц болон нийт 4000мкв-т талбай, үйлчилгээний машинд ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийгдсэн.