Нийтийн эзэмшлийн талбайн өөрийн хариуцсан хэсгийн модыг усалж, сэргээлээ.

2020 оны 04-р сарын 30
Нийтийн эзэмшлийн талбайн өөрийн хариуцсан хэсгийн модыг усалж, сэргээлээ.

Нийтийн эзэмшлийн талбай өөрийн хариуцсан хэсгийн тарьсан модны тогоонуудыг сэргээн хаварын цэнэг усалгаа хийж хашааг чангалж сэргээн засварлалаа