“Цахим гэмт хэргийн тухай ойлголт”

2022 оны 10-р сарын 07
“Цахим гэмт хэргийн тухай ойлголт”

“УСДУ” ОНӨААТҮГ-ын 29 ажилтан, алба хаагчдад “Цахим гэмт хэргийн тухай ойлголт”, "Фэйсбүүк орчноос өөрийгөө хэрхэн хамгаалах вэ” сэдвүүдээр 2022 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр сургалт зохион байгуулж, энэ төрлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх талаар зөвлөгөө өгч ажиллаа.